Tips & Råd

Innehållet i detta dokument är ej att anse som regler. Det läses med fördel av nybörjare och ovana rallydeltagare och skall förhoppningsvis ge en introduktion i konsten att genomföra ett rally med äran i behåll.

Begrepp som är bra att känna till

Muta:
Utdelas av rallydeltagarna till rallygeneralerna.
Rallysexa:
Den trevliga tillställning på Uplands nation som avslutar rallydagen. Förutom mat och dryck serveras samtliga rebuslösningar och alla placeringar.
 
PLACERINGAR: 3:a Förnämligt!
2:a Oerhört förnämligt!!
Förpliktigar till att hålla tacktal till rallygeneralernas och segrarnas ära.
Förbered gärna ett tal om ni tycker att rallyt har gått er väl.
1:a Extremt förnämligt!!!
Medför förmånen att få arrangera nästa termins rally.
Pris:
Utdelas på rallysexan till segraren. Detta är ej att förväxla med muta som beskrivs ovan. En muta kan ha ett mycket högre värde.
Vandringspriser:
Det vinnande laget får äran att förvalta en vacker pokal. Denna segerpokal fylls vid prisutdelningen med rom och cola! Vinnarna graverar också sitt namn på en plakett på pokalens fot. Andra vandringspriser för att uppmärksamma andra insatser under dagen förekommer också. Vissa av dessa är värda att sträva efter medan andra snarare bör undvikas. En fullständig lista över vandringspriserna och enligt vilka kriterier de delas ut återfinns i reglerna. Alla lag som har vandringspriser från tidigare rallyn hemma ska ta med dessa och lämna till rallygeneralerna vid betalningen eller senast vid starten för att de ska kunna fördelas igen vid prisutdelningen.
Medalj:
Utdelas av rallygeneralerna under prisutdelningen till samtliga rallydeltagare som ett minne av detta rally. Alla som har medaljer från tidigare rallyn bör ta med dessa till sexan.
Gaffling:
Kan förekomma för att stävja "följa John" och liknande ofog. Detta innebär att olika lag får olika koordinatangivelser för någon eller några rebusar, det vill säga kommer fram till olika rebusplatser. Kontrollkoderna på rebuslappar från olika rebusplatser är olika. Det lönar sig alltså inte att följa efter ett lag som man tror har löst en rebus. Gafflingen medför också att vad som är rallyväg för några lag inte nödvändigtvis är det för andra.
Lunchlekar:
Utföres i samband med lunchen och kan till exempel vara fiskdängardans, romersk brottning eller liknande. Prickar utdelas allt eftersom rallygeneralerna anser att laget lyckas mer eller mindre bra.
Manöverprov:
Utföres på okänd plats någon gång under rallydagen och kontrolleras av rallygeneralerna. Manöverprovets karaktär varierar väsentligt mellan olika rallyn och kan inkludera rallyfordonet, hela laget eller endast delar av antingen fordonet eller laget. Prickar utdelas enligt varje lags prestation, främst i förhållande till övriga lag. Det lag som utför manöverprovet bäst föräras logiskt nog vandringspriset "Bäst på manöverprov".
Rallyräv:
En veteran i rallysammanhang, i många stycken en slipad person som misstänker allt som sägs, görs och utdelas av rallygeneralerna. En rallyräv litar inte på någon.

Hjälpmedel

Platta:
För att få en bra yta att mäta på är det praktiskt att ha en träskiva eller liknande, i ungefär samma storlek som kartan, under kartan. Hela kartbladet är cirka 66x53 cm. Tänk dock på att utrymmet i bilen är begränsat så att en allt för stor platta kan skymma sikten för några samt vara allmänt svår att hantera.
Linjaler:
Vissa mått som ska mätas är över 30 cm och det är därför en fördel om man har någon längre linjal samt ett par lite kortare linjaler. Tänk dock på att ju längre en linjal är desto inexaktare blir mätningen och att en ruta i kartans rutnät per definition är 20x20 mm. Långa linjaler används alltså endast för grovmätning. Exaktare mätning fås genom räkning av rutor och mätning endast inom första och sista rutan. För ett mått på 212 mm kan det exempelvis räcka att mäta 12 mm fördelat på första och sista rutan. Däremellan räknas 10 rutor à 20 mm. En vinkellinjal är också bra att ha, se nedan. Se också till att ha linjaler i reserv då de har en tendens att lätt försvinna under och mellan bilsäten.
Tejp:
För att hålla reda på alla små rebuslappar kan det vara praktiskt att tejpa upp dem på ett större pappersark. I annars finns risk att de försvinner innan ens kontrollkoden har hunnit skrivas av.
Sax & penna:
även för dessa saker gäller att det är bra att ha ett antal i reserv så att ni slipper drabbas av panik när den enda saxen eller den enda pennan är spårlöst försvunnen.

Rebuslösning

Nödkoordinat:
För att få reda på vilken av de tre koordinaterna som är den riktiga kan man klippa en nödkoordinat. Den riktiga koordinaten kan sedan användas för "backtracking" (se vidare nedan). Den kan även användas för att utesluta "omöjliga" delar av kartbladet, alltså områden där rebuslösningen inte kan finnas.
Nödlösning:
Det är oftast bättre att klippa rebusens nödlösning efter att man givit rebusen "en chans" än att få tidsbrist senare under rallyt. Försök räkna ut ungefär hur mycket tid som maximalt finns till förfogande för varje rebus. Om en tidigare rebus lösts mycket snabbt kan det ju vara värt att lägga ner lite extra tid på en svårare rebus senare. Eftersom den riktiga koordinaten kan ge en ledtråd bör alltid nödkoordinaten klippas innan nödlösningen klipps. Om både nödkoordinaten och nödlösningen har klippts blir antalet prickar ändå max 20. Även om nödlösningen har klippts är det viktigt att se till att förklara rebuslösningen så bra som möjligt för att undvika ytterligare prickar för en dålig eller obefintlig förklaring. De sista nödlösningarna på för- respektive efter-middagen innehåller inga rebuslösningar utan endast en hänvisning till lunch- respektive mål-platsen. Dessa nödlösningar är det alltså vettigt att klippa vid akut tidsbrist, det vill säga när indragningstiden för lunchen respektive målet är mycket nära och det fortfarande finns olösta rebusar kvar.
Rebusförklaring:
Det är mycket viktigt att ni förklarar varje litet steg mellan rebusen och dess lösning. Det är bättre att beskriva för noggrant än att hoppa över detaljer. Rallygeneralerna kommer inte att "ta något för givet" vid rättningen och anta att ni tänkt något steg som inte har förklarats.
Teknik:
Vana rallydeltagare använder ofta den så kallade "backtracking"-metoden för att hitta rebuslösningen på kartan. Den innebär att man tar rebusens koordinatangivelser, vänder på måtten och mäter från möjliga rebusplatser utmed möjliga rallyvägar för att se om man hamnar i närheten av någon möjlig rebus-lösning. Med exempelvis en koordinat som är V19 S 212, som egentligen skall användas för att mäta från en rebuslösning till en rebus-plats, mäter man istället ö19 N212 från en möjlig rebusplats. För att genomföra denna metod är det bra om man har en rejäl vinkel-linjal eller transparent papper. Millimeterpapper är också ett bra alternativ. Ett vanligt pappersark kan också duga, men noggrannheten kan då bli dålig.
Rebuskonstruktion:
I rebusarna används med förkärlek vissa mallar. Här följer några exempel som det kan vara bra att känna till:
 • Liknelser
 • Synonymer
 • Ord i ord
 • bilder
 • Baklängeskonstruktioner
 • Utelämnande av bokstäver
 • Tillägg av bokstäver
 • Omkastande av bokstäver inom ord
 • Föremål i kuvert som utdelats vid starten
 • Föremål som placerats vid rebusplatsen
 • Bokstäver som romerska siffror (I = 1, V = 5, VI = 6 med flera)
 • Datum för namnsdagar i almanackan
 • Bokstäver i det periodiska systemet
 • Kombinationer av ovanstående
Rallygeneralerna försöker dessutom givetvis alltid att hitta på nya varianter på rebusar för att försöka sätta myror i huvudet även på de allra mest erfarna rallydeltagare.