Att lösa rebusar är kul...här kommer ett gäng rebusar att öva sig på innan det är dags för det riktiga mandomsprovet


 Rebus:
       SEXUELLT ERFAREN
 Lösning:
       Om man är sexuellt erfaren är man VAN I SÄNGEN
       Ordet VAN i ordet SÄNGEN = SVANÄNGEN

Från HT86 - UPA


 Rebus:
       ÄR MAGSJUK
 Lösning:
       Den som är magsjuk är LÖS I ÄNDAN
       Ordet LÖS i ordet ÄNDAN = ÄNDLÖSAN

Från VT87 - Team Smirnoff


 Rebus:
       EN I ORGANISATIONEN FAST PUNKT I TILLVARON OCH SOM TILLSAMMANS
       UTGÖR ORGANISATIONENS MÅL
 Lösning:
       FAST PUNKT I TILLVARON = HEMMET = REDE
       ORGANISATION = FN
       REDE i FN samt FN:s mål = FREDEN

Från HT87 - Cheva rattar


 Rebus:
       SKSIFPRAK
 Lösning:
       SKSIFPRAK = KARPFISK + S baklänges
       KARPFISK = MÖRT
       MÖRT + S baklänges = STRÖM

Från HT87 - Cheva rattar


 Rebus:
       FÖRÄLDRAR FRÅN VARSITT HÅLL MED GEMENSAMT SLUT
 Lösning:
       FÖRÄLDRAR = FAR och MOR
       FAR och MOR från varsitt håll med gemensamt slut, dvs. R = FAROM

Från VT88 - UPA


 Rebus:
       FÅGEL I BOXARE
 Lösning:
       FÅGEL = AND
       BOXARE = LILLEN
       AND i LILLEN = LILLANDEN

Från VT88 - UPA


 Rebus:
       MIESPER
 Lösning:
       MIESPER = SPERMIE med omkastade stavelser
       SPERMIE = SEXFRÖ
       SEX = Romersk siffra VI
       VIFRÖ med omkastade stavelser = FRÖVI

Från HT88 - Rallysexan


 Rebus:
       FÖLJER DIG STÄNDIGT I LIVETS LJUSA STUNDER MEN ÖVERGER DIG I DE MÖRKA
 Lösning:
       SKUGGAN

Från VT89 - UPA


 Rebus:
       INTE VÅR I ÅR
 Lösning:
       INTE VÅR = ER
       ÅR = ANNO
       ER i ANNO = ANNERO

Från VT89 - UPA


 Rebus:
       DRUPPSEX
 Lösning:
       DRUPPSEX = GRUPPSEX med G bytt mot D
       GRUPPSEX = SEX I KLUNGA
       SEX = Romersk siffra VI
       VI i KLUNGA med G bytt mot D = KVILUNDA

Från HT89 - SIHWAK (Sällskapet Israel Hwassers Wenners Automobil Klubb)


 Rebus:
       SJUNG PÅ ENGELSKA I FRUSET VATTEN FÖRE TOPP I TJOCK
 Lösning:
       SJUNG PÅ ENGELSKA = SING
       FRUSET VATTEN = IS
       TOPP = BERG
       TJOCK = FET
       SING i IS före BERG i FET = FISINGSBERGET

Från HT89 - SIHWAK (Sällskapet Israel Hwassers Wenners Automobil Klubb)


 Rebus:
       PETERA CLINCLUS
 Lösning:
       PETERA CLINCLUS = Repetera CLINCLUS utan RE
       CLINCLUS repeterat = CLINCLUS CLINCLUS = Latinskt namn på STRÖMSTARE
       STRÖMSTARE utan RE = STRÖMSTA

Från VT90 - En buslast


 Rebus:
       I JULSTEKEN
 Lösning:
       I JULSTEKEN = I JULSTAKEN med A bytt mot E
       I julstaken finns VITMOSSAN
       VITMOSSAN med A bytt mot E = VITMOSSEN

Från VT90 - En buslast


 Rebus:
       FUNABOLLTRÄFF
 Lösning:
       FUNABOLLTRÄFF = Ordet NABO i ordet FULLTRÄFF
       NABO = Granne, t.ex. en EST
       FULLTRÄFF = FEMETTA = Romersk siffra V + ETTA
       Ordet EST i ordet VETTA = VETTESTA

Från HT90 - Cheva Rattar


 Rebus:
       ! - SUHSLEDNAH RETFE REDOMMATS SDIVAD
 Lösning:
       ! - SUHSLEDNAH RETFE REDOMMATS SDIVAD = DAVIDS STAMMODER EFTER
       HANDELSHUS - ! baklänges
       DAVIDS STAMMODER = RUT
       HANDELSHUS = OBS!
       RUT efter OBS! utan ! baklänges = TURSBO

Från HT90 - Cheva Rattar


 Rebus:
       DYNASTI FICK SLUT PÅ ÖL I RUND PUNKT
 Lösning:
       DYNASTI = ÄTT
       ÖL = TT
       RUND = TRIND
       ÄTT utan TT i TRIND + PUNKT = TRÄIND.

Från VT91 - Kålmolkarnas intresseförening


 Rebus:
       STILLONE
 Lösning:
       STILLONE = STALLONE med A bytt mot I
       STALLONE har bl.a. spelat RAMBO
       RAMBO med A bytt mot I = RIMBO

Från VT91 - Kålmolkarnas intresseförening


 Rebus:
       STARETTIM. SNART
 Lösning:
       STARETTIM. SNART = TRANSMITTERATS med mellanslag och punkt i baklänges
       TRANSMITTERATS = SÄNTS
       SÄNTS med mellanslag och punkt i baklänges = ST. NÄS

Från HT91 - Berras vittnen


 Rebus:
       GNOPMATNEDIRVRU
 Lösning:
       GNOPMATNEDIRVRU = Orden URVRIDEN och TAMPONG ihopskrivna baklänges
       URVRIDEN = KRAMAD
       TAMPONG = OB
       Orden KRAMAD och OB ihopskrivna baklänges = BODAMARK

Från HT91 - Berras vittnen


 Rebus:
       UNION FÖREGÅS AV MER ÄN TJUGOFEM METER PER SEKUND DÄREFTER EN
 Lösning:
       UNION = OSS
       MER ÄN TJUGOFEM METER PER SEKUND = STORM
       OSS föregås av STORM därefter EN = STORMOSSEN

Från VT92 - Cheva rattar


 Rebus:
       VIKC
 Lösning:
       VIKC = Orden VIK och C ihopskrivna
       VIK = FJÄRD
       C = Romersk siffra HUNDRA
       Orden FJÄRD och HUNDRA ihopskrivna= FJÄRDHUNDRA

Från VT92 - Cheva rattar


 Rebus:
       HARFALSKSPELANDEKIMÅ
 Lösning:
       HARFALSKSPELANDEKIMÅ = HAR FALSKSPELANDE ESKIMÅ utan ES ihopskrivet
       En falskspelande eskimå kan t.ex. ha ESS I MUDDARNA
       ESS I MUDDARNA utan ES ihopskrivet = SIMUDDARNA

Från HT92 - Big bubbles no troubles


 Rebus:
       VÄTETILPROJEK
 Lösning:
       VÄTETILPROJEK = VÄTE och TILPROJEK ihopskrivet
       Kemisk beteckning för VÄTE = H
       TILPROJEK = PROJEKTIL med sista tredjedelen satt först
       PROJEKTIL = TORPED
       TORPED med sista tredjedelen satt först = EDTORP
       H och EDTORP ihopskrivet = HEDTORP

Från HT92 - Big bubbles no troubles


 Rebus:
       NANKRO
 Lösning:
       NANKRO = KRONAN med omkastade halvor
       KRONAN = STATEN
       STATEN med omkastade halvor = TENSTA

Från VT93 - Lisphackers do it in cars


 Rebus:
       VIMSIG I BABIANENS BLODPRODUKT
 Lösning:
       VIMSIG = YR
       BABIANENS BLODPRODUKT = APPLASMAN
       Ordet YR i ordet APPLASMAN = APPLASMYRAN

Från VT93 - Lisphackers do it in cars


 Rebus:
       ALLA LÄKARNA TILLSAMMANS
 Lösning:
       LÄKARNA = LÄNKARNA utan N
       Alla LÄNKARNA tillsammans = KÄTTINGEN
       KÄTTINGEN utan N = KÄTTINGE

Från HT93 - Berras Vittnen


 Rebus:
       SMAKLIMARE
 Lösning:
       SMAKLIMARE = SMAKLIGARE med G bytt mot M
       SMAKLIGARE = GODARE
       GODARE med G bytt mot M = MODARE

Från HT93 - Berras Vittnen


 Rebus:
       KVARLÅTENSKAP MED AURA
 Lösning:
       KVARLÅTENSKAP = ARV
       AURA = SKEN OMKRING
       ARV med SKEN omkring = SKARVEN

Från VT94 - Lyans vänner


 Rebus:
       LANSKA
 Lösning:
       LANSKA = SLANKA med S satt som fjärde bokstav
       SLANKA = SMÄRTA
       SMÄRTA med S satt som fjärde bokstav = MÄRSTA

Från VT94 - Lyans vänner


 Rebus:
       TITTA SETT
 Lösning:
       TITTA SETT = TITTA SNETT utan ett N
       TITTA SNETT = SNEGLA
       SNEGLA utan N = SEGLA

Från VT95 - Berras vittnen


 Rebus:
       TRYNE UTAN STRÖM
 Lösning:
       TRYNE = SVINDEL
       STRÖM = EL
       SVINDEL utan EL = SVIND

Från VT95 - Berras vittnen


 Rebus:
       FBBBBBBBBBFINNTV
 Lösning:
       FBBBBBBBBBFINNTV = F + 9 st. B + FINNTV
       9 = romersk siffra IX
       FINNTV = YLE
       F + IXB + YLE = FIXBYLE

Från HT95 - PFD:arna


 Rebus:
       SIKTANGIVAREN
 Lösning:
       SIKTANGIVAREN = VIKTANGIVAREN med V bytt mot S
       VIKTANGIVAREN = VÅGEN
       VÅGEN med V bytt mot S = SÅGEN

Från HT95 - PFD:arna


 Rebus:
       På marken i skogen finns en sten liggande på en kudde
 Lösning:
       Alltså en vilande sten = STEN i VILA
       Ordet STEN i ordet VILA = VILSTENA

Från VT96 - Rallysexan


 Rebus:
       SLÄT
 Lösning:
       SLÄT = SLÄKT utan K
       SLÄKT = KLAN
       KLAN utan K = LAN

Från VT96 - Rallysexan


 Rebus:
       TAXIFAX
 Lösning:
       TAXIFAX = Ordet FIXA baklänges i ordet TAX
       FIXA = LAGA
       TAX = HUND
       Ordet LAGA baklänges i ordet HUND = HAGALUND

Från VT97 - Rebuss


 Rebus:
       PRIT
 Lösning:
       PRIT = Ordet PRAT med A bytt mot I
       PRAT = TAL
       Ordet TAL med A bytt mot I = TIL

Från VT98 - PFD:arna


 Rebus:
       5 I JLNUVTINDU
 Lösning:
       5 = romersk siffra V
       JLNUVTINDU = Ordet JLDU runt ordet NUVTIN
       JLUD = DUJL med omkastade hälfter
       DUJL = LJUD baklänges
       LJUD = LÄTE
       LÄTE = ETÄL baklänges
       ETÄL med omkastade hälfter = ÄLET
       NUVTIN = TINNUV med omkastade hälfter
       TINNUV baklänges = VUNNIT
       VUNNIT = SEGRAT
       SEGRAT baklänges = TARGES
       TARGES med omkastade hälfter = GESTAR
       Ordet ÄLET runt GESTAR = ÄLGESTARET
       V i ÄLGESTARET = ÄLGESTAVRET

Från VT98 - PFD:arna