Anmälan

Anmälda lag:

A-Team
SIHWAK
Kör som kör
PFD:arna
Raptus Rallii
Nomen Nescio
Ett gäng gamla huvar


Sista anmälningsdagen var: måndagen den 29:e september före 10 på morgonen.

Vid anmälan skulle följande anges:

  • lagnamn
  • lagets motto
  • antal deltagare i laget
  • antal deltagare på den rökfria sexan, med eventuella uppgifter om allergier eller särskilda önskemål som t ex vegetarisk mat
  • antal extra kartor
  • lagledare och kontaktuppgifter till denne

Priser: (Slutgiltiga)

  • 100:-/lag
  • 80:-/person
  • 80:-/karta (en ingår)
  • 80:-/sexabiljett